Irori Coin #KalaVenac

By King Kandoro KalaVernac is the new Kalabash series supporting Zimbabwe’s indigenous languages!  Irori coin ndiro rakabata mhuri yekwedu Irori coin rinofanira kubhadharira mwana mari yechikoro Rinofanira zve kuzotengera mbuya mushonga wemeso Rinofanira zve kuzokwana usavi nekaupfu kanhasi, namangwana Irori coin rikashaikwa panenge patosunama Rakazomboshaikwa paya tete nababa vakapumana huroyi Kubva ipapo hatina kuzombodzokera kumusha […]

The post Irori Coin #KalaVenac appeared first on Kalabash Media.

Read more